Bydgoszcz Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop
Stowarzyszenie Bydgoskiej
Fontanny Potop
 
 
 

Dziękujemy!


Wszystkim widzom koncertów za stworzenie wspaniałej publiki, dla której warto organizować takie wydarzenia…
Artystom, a w wśród nich Tenor Trio, Artes Ensemble, Tadeusz Seibert oraz Małgorzata Chruściel za możliwość oderwania się od ziemi i sięgnięcia ku sierpniowym gwiazdom…
Mecenasom i sponsorom za ogromny wkład, który przyczynił się do zaistnienia festiwalu…
Miastu Bydgoszcz za wsparcie i przedstawicielom władz miasta za obecność na naszych koncertach (wśród nich szczególnie prezydentowi Rafał Bruski)…
…wszystkim Wam SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 🙂


© Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop   |   Nasze konto:  PKO BP I O/BYDGOSZCZ 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087

WebDesign: Strony Internetowe Bydgoszcz