Bydgoszcz Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop
Stowarzyszenie Bydgoskiej
Fontanny Potop
 
 
 

Osoby

A
Affelski Michał
Antczak Kazimiera
Antosiak Andrzej
Andrzejewski Eugeniusz
Arkuszewska Ewa

B
Babiracka Lucyna
Bałdyga Janusz
Baranowicz Krystyna
Barczak Aleksandra
Barczak Bożena
Bazylczuk Eryk
Beller Zbigniew
Bielawska Anna
Bleja Kazimierz Janusz
Boese Erica
Bogucki Andrzej
Borowiecka Katarzyna
Borowiecki Maciej
Borucki Zdzisław
Borys Lucjan
Brzeziccy Anna i Marian
Buczkowski Stanisław
Buhl Filip
Buhl Małgorzata i Adam
Buhl Patryk
Bukolt Marcin
Burgess Eric
Burzylska Dorota
Burzyński Antoni
Buczkowscy Zofia i Henryk
Brażewicz – Sobczak Lilianna
Białowąs Jacek
Bełza Krzysztof
Budzbon Franciszek
Bylica Monika
Bańkowscy Anna i Zbigniew
Buczek Urszula
Bartuszewscy Hanna i Jerzy
Bysikiewicz Igor
Burzyński Antoni
Buczkowska Elżbieta
Baśkiewicz Stanisław
Bełza Krzysztof
Boguccy Elżbieta i Włodzimierz
Boroń Adam
Bosak Patrycja
Brzozowski Mirosław
Będziński Andrzej Antoni

C
Cabaj Agnieszka i Jacek
Chabowski Roman
Chłopecka Elżbieta
Chmielnicka Anna
Cichoracki Ludwik
Cierzniewscy Ryszarda Maciej Iga
Clifft Willy
Cyprys Małgorzata i Piotr
Cyrklaff Edward
Czajkowski Edmund
Czarnik Zygmunt
Czarnowska-Zielezińska Maria
Czerwiński Krystian
Ceraficki Radosław Baśkiewicz Stanisław
Chrzanowski Franciszek
Cyra Barbara
Cichocki Zbyszek
Chamera Adam
Chlebosz Krzysztof
Ciechorski Zygmunt
Ciemniak Grażyna
Ciemniak Bolesław

D
Darowna Elżbieta
Dawkins Glen
Domańska Magdalena
Dombrowski Piotr
Drażdżewski Piotr
Drewa Gerard i Urszula
Drzewiecka Lidia
Drzewiecki Andrzej
Dziedziczko Andrzej
Dzierżanowski Andrzej
Dzierżykraj-Lipowicz Maciej
Dzierżykraj-Lipowicz Grzegorz
Dejanowski Mirosław
Drążkowski Alexander
Dembowy Beata
Dalidowicz Edward
Dembowy Artur
Derkowski Jan
Dziamscy Nel i Kai
Dziamscy Daria i Grzegorz
Dynowski Bolesław
Derkowski Bogdan
Drożniewski Jerzy

E
Echaust Marek
Eichstaedt Alicja
Eichstaedt Zygfryd

F
Felicja Sośnicka – Stryjakowska
Fidler Krzyszof
Filczek Maria
Flanc Dorota
Franczak Joanna
Franczak Barbara
Frąckowiak Jan
Fuentes Mario
Foręc Alicja
Firyn Danuta
Firyn Andrzej

G
Galimska Anna
Gałka Ryszard
Gielisch Horst
Ginter Zbigniew
Gładcy Sławomira i Karol
Głuszkowska Karolina
Głuszkowski Paweł
Gonsierowski Adam Józef
Gordon Jan
Gorejko Jan
Gotowicz Mariusz
Górska Elżbieta
Graczyk Jacek
Graszewicz Kazimierz
Gronert Kunegunda
Grządka Kazimierz
Grzegorzewski Jacek
Graszewicz Kazimierz
Gronowski Franciszek
Grubczyński Tomasz
Gwiazdowski Krzysztof
Górski Krzysztof
Gajewski Maciej
Gotowalski Piotr
Górski Piotr
Gołecka Agnieszka
Garwolińska Jolanta
Gizińska Anna
Gizińscy Katarzyna i Wodzisław
Gołecka Agniezka

H
Herold Józef
Hęsiak Jolanta i Marek
Hoffman Henryk
Hoffs Fred
Hofman Urszula Magdalena
Horabik Władysław Jan
Horabik Lena i Mateusz
Horabik Tomasz i Alek
Horabik Zuzanna i Jan
Horabik Małgorzata i Waldemar
Hoffman Uszula i Henryk

I
Iwicka Halina

J
Jagła Romana Anna
Jahr Urlich Willy
Jakuta Dorota i Józef
Jaskowski Zygmunt
Jaworski Janusz
Jendrczak Marek Andrzej
Jerzy Beata Elżbieta
Jakubowski Krzysztof
Jaworski Janusz
Jarzembscy Danuta i Wojciech
Judek Lech
Janowscy Danuta i Stanisław
Jakubowska Bogusława

K
Kabżyńska Dorota
Kaczmarek Tadeusz Jan
Kalinowska Stefania
Kalinowski Robert Marek
Kalisz Elżbieta i Bogdan
Kałka Barbara
Kałka Grzegorz
Kałużny Józef
Kanjerski Andrzej
Karl Stanisław
Kasica Agata
Katner Andrzej
Kawka-Rybacka Eugenia
Kempiński Krystian Andrzej
Kinalski Ryszard
Klim Romuald
Klimkowska Teresa
Kłubo Henryk
Kopeć Łukasz
Kopp Tilo
Kotlęga Jerzy
Kotzbach Roman
Kotzbach Teresa
Kozakiewicz Alicja i Zdzisław
Kozakiewicz Paweł
Kozłow Marzena i Zbigniew
Kozłowscy Joanna i Maciej
Krakowska Bogumiła
Kryskiewicz JJK
Krystek Jan
Krzemińska Gertruda
Krzemiński Henryk
Kwiatek Roman
Kosmowski Wojciech
Katner Andrzej
Kubisz Jarosław
Kanciak Tomasz
Kopińscy Krystyna i Aleksander
Kilianczyk Krzysztof
Kolutkiewicz Patrycja
Kardaś Jerzy
Kabat Witold
Kocoń Marian
Kryszkiewicz Czesław
Knasiak Grzegorz
Kaute Tadeusz
Kasierscy Barbara i Grzegorz
Kotlęga Zbigniew
Kuryłowicz Daria
Królikowski Zdzisław
Karlinska Halina
Koch Krzysztof
Kopczyński Andrzej
Kosmowski Wojciech
Kalinowski Paweł
Kaute Tadeusz
Klinczewski Sylweriusz
Krenscy Bogusława I Henryk
Kuziel Wojciech

 

L
Langner Piotr
Lassa Zbigniew
Lech Mirosłam
Lech Wojciech
Lewandowska Aleksandra
Lewandowska Mirosława
Lewandowski Artur
Lewandowski Lesław
Lipkowski Krzysztof
Lipkowski Marian
Liston Renato
Liszkiewicz-Czyżewska Barbara
Lipiński Andrzej
Luty Marek
Luty Jolanta
Luty Marek
Luty Aleksandra
Luty Mateusz
Lewandowski Maciej
Latos paweł
Lipiński Andrzej
Loren Richard
Luther Leonard
Lewandowska Olga
Lewandowski Waldemar

Ł
Łasecki Tomasz
Łyjak Karol
Łotocki Ryszard
Łepek Piotr
Łassa Alicja i Adam
Ławniczak Robert

M
Mabombo Tomas
Mackiewicz Zygmunt
Maćkowiak Maria
Maleszewski Mariusz
Malinowski Przemysław
Malinowski Waldemar
Małkowski Eugeniusz
Manitius Jacek
Marciniak Maria
Maria Maćkowiak
Martinez Pablo
Marynowski Witold
Mazurek Tomasz
Mączkowski Dariusz
Montejo Janda Rimando
Muzioł Mariusz
Molski Stanisław
Martynowscy Grażyna i Andrzej
Mazurczak Maria
Murmiłło Małgorzata i Ryszard
Moszkiewicz Alicja
Murach Irena
Meller Przemysław
Markowska Ewa
Mazur Justyna
Mazur Lidia
Mazurkiewicz Janusz
Meller Małgorzata i Przemysław


N
Nadzieja Władysław
Niewiadomski – Kauffmann
Norberczak Sławomir

O

Olszewski Michał
Ollech Urszula i Kazimierz
Orzech Jacek
Orłowcz Aleksandra
Obremski Maciej

P
Padron Unabia
Pastuszewski Stefan
Patalon Mariusz
Pavlik Dusan
Pavlikova Lubomira
Pawłowicz Zbigniew
Perlik Paweł Stanisław
Perszka Edwin
Petrus Tomasz
Philo Ryan
Piechociński Bartosz
Pieńczewscy Lidia i Piotr
Piestrzyński Ryszard
Pietrzak Elżbieta
Pietrzak Marek
Piotrkowska Renata
Płocha Mariusz
Pohensky Christy
Pohl Karol
Popielewska Anastazja
Porkatka Andrzej
Poźniak Małgorzata
Pruss Marian
Przyłożyńska Regona
Przyłożyński Kazimierz
Pyszka Danuta i Alojzy
Pujanek Malgorzata
Pawscy Irena i Zbigniew
Paluczek Sywester
Przegalińska-Gorączkowska Małgorzata
Płeszka Piotr
Porawski Stanisław
Porawska Urszula
Pufal Ewa i Jan
Piątkowski Paweł
Perlik-Piątkowska Anna
Płotkowska Maria
Petrus Tomasz
Pożniak Albin
Puciata jerzy

R

Robakowski Bogumił
Rogowski Andrzej
Roszewski Rene
Ruciński Heliodor
Rudowski Waldemar
Ruszkiewicz Sonia i Maciej
Rutecki Jerzy
Rybarczyk-Pohl Elżbieta
Rymkiewicz Krystyna
Rojkowski Jerzy
Ringwelscy Katarzyna i Marcin
Rozwarscy Grzegorz, Jolanta, Marta, Sandra
Rewers Mirosława i Wojciech
Rekowski Janusz
Riegel Jerzy
Rasz Jacek
Ryszard Urbaniak
Rona Marek
Rybiński Edmund
Ratajczak Radosław

S
Saladra Jerzy
Salińska Teresa
Sakson Bogusław
Samel Ilma
Samel Wilfried
Sapek Andrzej
Satur Mark
Sinkiewicz Władysław
Siuda Andrzej
Skupień Lucyna i Michał
Skwarek Roman
Sośnicka – Stryjakowska Felicja
Sośnicki Lech
Sowa Adam
Speer Siegried
Spitzer Ilse
Stadie Günter
Stadie Ilse
Stefaniak Elżbieta
Stępień Barbara
Sturm-Lesiewska Irena
Sykutera Bernard
Szczesik Czesław
Szews Józef
Szwarc Marek
Szymańska Monika
Szabela Marian
Szews Józef
Szylberg Łukasz
Sławeta Rafał
Sokołowska Halina
Sobczak Ryszard
Szcząchor – Perkowska Arleta
Skiba Andrzej
Sławeta Aleksandra i Ryszard
Skuzjus Dariusz
Steltmann Seweryn
Szopiński Jan
Stefaniak Jacek
Smuczyński Wojciech
Semrau Maria i Marcin
Sidorkiewicz Krzysztof
Siegier Piotr
Stefaniak Jacek
Szabela Marian
Szcząchor jadwiga
Szkupińscy Urszula i Andrzej
Sztubacki Jacek
Szymczak Grażyna
Śniegoccy Aleksandra, Bogumiła, Martyna i Maciej

Ś
Ścisło Maria
Śledziński Ryszard

T
Trempała Elżbieta
Trempała Janusz
Trynicki Jan
Turalski Maciej
Tyloch Janusz
Tomas Zbigniew
Traczyk Joanna
Tylicki Tomasz
Tauer- Horabik Magdalena
Tauer Sebastian
Turczynowicz Lidia
Tylicka Małgorzata

U
Ulrich Willi Jahr
Urbański Dawid
Urbanowska Alicja
Urbaniak Marek
Urbański Dawid
Urbaniak Lucyna
Urbaniak Andrzej
Urban Violetta i Marek
Urbaniak Ryszard

W
Wąsicki Andrzej
Wełnowski Janusz Jerzy
Wenderlich Jarosław
Weyh Gisela
Widerkiewicz Tadeusz
Wilewska-Kłubo Teresa
Wilson Mike
Winowiecki Jerzy
Wirszyłło Krzysztof
Wiszniewska Beata
Wiśnicki Jan
Witkowicz Jacek
Witkowicz Zofia i Henryk
Wodke Christa
Wolnikowski Tadeusz
Wroński Janusz Wacław
Wrzała Marek
W-s Janusz
Wojciech- Karnowska Karolina
Wojciech Ewa
Wolnikowski Tadeusz
Wojtacki Eugeniusz
Wierzchoń Iwona
Winter Janina i Waldemar
Wiśniewscy Elżbieta i Józef
Wiszniewska Beata
Wnuk Piot
Wiencek Romuald
Wierzchucki Lechosław
Woźniak Wiktor
Witek Michał
Wełnowski Wlodzimierz
Wróblewscy Leokadia i Józef
Wierzchosławscy Grażyna i Wojciech
Wdowiak Danuta i Grzegorz
Wierzbowscy Agnieszka i Kamil
Wierzbowscy Ewa i Ryszard
Wiśniewska Violetta i Henryk
Wnuk Zofia
Woźniacka Beata

 

Z
Zagłoba Lech
Zając-Borowicki Jerzy
Zakurzewska Krystyna
Zielińscy Janina i Albin
Zielińska Izabela
Zieliński Ludwik
Zieliński Jacek Wojciech
Zieliński Włodzimierz
Zieliński Zbigniew
Zieliński Zygmunt
Zulczyk Małgorzata
Zwierzchowscy Aldona i Piotr
Zaboklicka Dominika
Zaboklicki Mateusz
Zaboklicka Teresa
Zaboklicki Tomasz
Zwoliński Bartosz
Zielińska-Muzioł Mirosława
Zalewski  Kazimierz

Zieleziński Ludwik

 

Ż
Żukowski Jacek
Źuk Marcin


© Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop   |   Nasze konto:  PKO BP I O/BYDGOSZCZ 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087

WebDesign: Strony Internetowe Bydgoszcz